[Ngữ pháp] Động từ + 어/아 보니까, 어/아 보니

Ngày đăng: 00:06 22-09-2019
Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:

A: 네, 긴급 신고 112입니다.
Vâng, khai báo khẩn cấp 112 đây ạ.

B: 여보세요, 우리 집에 도둑이 든 것 같아요. 휴가를 갔다가 와 보니까 집이 엉망이 되어 있네요.
Alo, hình như ở nhà tôi đã bị ăn trộm đột nhập. Tôi đi kỳ nghỉ về thì thấy nhà trở nên bừa bộn.

A: 다친 분은 없으십니까? 없어진 물건은 확인하셨습니까?
Không có ai bị thương chứ ạ? Anh đã xác nhận đồ vật bị biến mất chưa?

B: 다친 사람은 없는데 집에 있던 현금이랑 반지, 귀걸이가 모두 없어졌어요.
Không có người bị thương tuy nhiên tiền mặt, nhẫn và hoa tai có ở nhà tất cả đã biến mất ạ.

A: 정확한 주소를 말씀해 주세요. 담당 지구 경찰관이 바로 출동하겠습니다.
Anh hãy nói chính xác địa chỉ. Cảnh sát viên đảm nhiệm khu vực sẽ xuất phát ngay tức thì.

B: 여기는 서울시 미래구 국제동 행복 아파트 121동 2204호입니다. 빨리 와 주세요.
Ở đây là thành phố Seoul, quận Mirae, phường Quốc tế, chung cư Hạnh phúc, tòa 121, số 2204. Làm ơn hãy đến nhanh ạ.

Từ vựng:
도둑: ăn trộm
(도둑이) 들다: bị ăn trộm đột nhập
엉망: bừa bộn
정확하다: chính xác
담당: sự đảm nhiệm
지구: khu vực
출동: sự xuất phát


Động từ + 어/아/여 보니까
Được gắn vào thân động từ hành động dùng khi phát hiện ra sự thật ở phía sau bởi kết quả của hành động ở phía trước. Ở vế trước thường là chủ ngữ ngôi thứ nhất. Có thể giản lược '까' thành dạng '어/아 보니'.
Nếu thân động từ hành động kết thúc bằng 'ㅏ, ㅗ' thì dùng '-아 보니까', nếu là nguyên âm khác như (ㅓ, ㅜ, ㅡ, ㅣ) thì dùng '-어 보니까', nếu là '하-' thì dùng '-여 보니까(해 보니까)'.

상자를 열어 보니까 꽃이 있었어요.
Tôi mở hộp ra thì có hoa ở đó.

집에 와서 옷을 입어 보니까 좀 작았어요.
Tôi về nhà và mang thử thì thấy hơi chật.

외국에서 살아 보니까 생각보다 좀 힘들어요.
Tôi sống ở nước ngoài thì thấy vất vả hơn so với suy nghĩ.

So sánh '아/어 보니(까) và '다 보니(까)' (xem lại '다 보니(까)' ở đây)
'다 보니' sử dụng khi thể hiện người nói phát hiện tình huống mới xảy ra sau khi làm việc nào đó liên tục và có tính lặp lại, còn '아/어 보니' sử dụng khi phát hiện tình huống mới thông qua một lần thử nghiệm hay trải nghiệm việc nào đó.
민수 씨를 자주 만나다 보니 나도 모르게 정이 들었다. (반복적, 계속 만남)
부산에 한번 가 보니 생각보다 경치가 아름다웠다. (일회적인 경험)


Nguồn tham khảo: Naver hội thoại tiếng Hàn

- Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
- Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
- Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
- Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng:

Ảnh minh họa, nguồn King Sejong Institute


Tin cùng danh mục